Výstava ateliérových prací

Z Prahy do Staré Boleslavi

Karolína Spálenská

Ocenění

Anotace

Ve svém projektu se zabývám obnovou Via Sancty, nejstarší české poutní cesty. Cestu vnímám jako prostředek putování krajinou, poznávání historie, nových míst, lidí i sebe samých. Propojuji barokní kapličky a doplňuji novou vrstvu, která poutníkovi umožňuje vnímat krajinu jinak a usnadňuje putování. Hledám trasu, která naváže na historickou stopu, ale přizpůsobí se současnému stavu prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta