Výstava ateliérových prací

Bydlení u koupaliště Dolina - Kokořín

Marija Boshkova

Anotace

CÍLEM PROJEKTU BYLA REVITALIZACE REKREAČNÍHO AREÁLU U KOUPALIŠTĚ DOLINA. TENTO AREÁL SVOU POPULARITU ZISKAL V OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY, OD DEVADESATÝCH LET DO DNES JE ALE V HAVARIJNÍM STAVU. POZEMEK, KDE AREÁL LEŽÍ, SE NACHAZÍ V KRÁSNÉM A KLIDNÉM KRAJINNÉM PROSTŘEDÍ BEZ LIDSKÉHO MĚŘÍTKA. PRÁVĚ PROTO, HLAVNÍM MÝM CÍLEM BYLO VYTVOŘIT PROSTOR KTERÝ BUDE V SYMBIÓZE S PŘÍRODOU. JEDNÁ SE O DOČASNÉ BYDLENÍ U KOUPALIŠTĚ JEHOŽ KONCEPT NAVAZUJE NA PŮVODNÍHO DUCHA AREÁLU. PRO DŮM JE TYPICKÁ OMEZENÁ PALETA MATERIÁLŮ KTERÁ NECHAVÁ VYNIKNOUT KRÁSE OKOLNÍ KRAJINY A ZÁROVEŇ JE V SOULADU S UDRŽITELNOU ARCHITEKTUROU. ZELENÁ STŘECHA JE TAKÉ DŮLEŽITÝ FAKTOR KONCEPTU STAVBY. BALKÓNY JSOU ORIENTOVANY SMĚREM KE KOUPALIŠTI, DÍKY ČEMUŽ NABÍZÍ VELKOLEPÉ VÝHLEDY.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký