Výstava ateliérových prací

Café Šesťák - veřejný prostor

Štěpánka Beránková

Anotace

Veřejný prostor a kavárna Šesťák se nachází na Vítězném náměstí v Dejvicích, konkrétně v místě, kde končí ulice Dejvická, zároveň je to ale prostor velmi otevřený a přístupný ze všech stran. Právě na tento fakt můj návrh reaguje, snaží se o co největší prostupnost, ovšem také o zajímavé ukončení Dejvické ulice. Variabilita využití je pro návrh zásadní, svou otevřeností a vzdušností nebrání v průchodu, zastřešení nabízí útočiště před nepříznivým počasím, avšak hlavní účel vystihuje kompozice tří kruhů, z nichž jeden, v podobě válce, ukrývá občerstvení, druhý, vznášející se disk, slouží jako pódium a třetí, znázorněný otvorem ve střeše, vymezuje prostor pro provoz kavárny, školy tance, umístění hlediště a mnoho dalších. Celý objekt je dřevěný, což vytváří příjemnou a hřejivou atmosféru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.