Výstava ateliérových prací

Nový Jahnmal | CHEB

Ondřej Suk

Anotace

Bývalý Jahnův pomník je místem silné atmosféry. Bájný středobod germánského osídlení byl vyvolen členy místního turnerského spolku k vybudování monumentální mohyly shlížející dolů na město. Po odchodu Němců byl vyhozen do povětří, jeho zbytky obrostly dubovým hájem. Projekt navrací na toto mystické místo lidskou stopu, s úctou k historii a myšlenkou smíru namísto otevírání starých ran.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov