Výstava ateliérových prací

Kinderdorf

Arina Ushakova, Bc. Valentýna Podhájecká

Ocenění

Anotace

Kinderdorf jakožto nezisková organizace bojuje za dětská práva a usiluje o vybudování domova, ve kterém děti mohou vyrůstat v bezpečném a láskyplném prostředí s jejich pěstounskými rodiči. V našem šestipodlažním návrhu bytového domu jsme mezi plnohodnotné bydlení rozkládající se na čtyřech obytných podlažích, pro velké rodiny o 3-6 dětech, vložili hrací patro s ochozem, určené pro děti k hraní, odpočívání ale i vzdělávání se. Hrací patro je důležitým prvkem navíc, vzhledem ke skromnosti našich bytů kvůli jejich dostupnosti a udržitelnosti. Věříme, že stmeluje náš návrh a propojuje jeho obyvatele.

Plakát pro soutěžní přehlídku Druhá kůže 2020–2021 č. 1

Plakát pro soutěžní přehlídku Druhá kůže 2020–2021 č. 2

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.