Závěrečné práce

Hasičská stanice

Bc. Lukáš Pivonka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce bylo navrhnout novou stanici pro Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy ve Vysočanech, která v sobě bude integrovat jednotku zdravotnické záchranné služby a jednotku Policie ČR, tzv. IZS – integrovaný záchranný systém. Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Z provozního hlediska bylo cílem provoz hasičů od ostatních oddělit.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.