Výstava ateliérových prací

Anotace

Zadání, které jsem si vybral nese název 3D tisk beton. Cílem bylo vytvořit svébytnou řadu maximálně variabilních plotových prvků s využitím technologie 3D tisku. Tyto prvky jsem navrhl tak, aby si uživatel mohl sám pro sebe navrhnout vlastní plot.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer