Výstava ateliérových prací

Zahrádky - Obnova dvora pekárny s řemeslnými dílnami

Bc. Kateřina Musílková, Bc. Eliška Šmardová

Ocenění

Anotace

Realizační projekt je vzkříšením areálu dvora bývalé pekárny v severočeské obci Zahrádky. Zpustlý klasicistní objekt malebně přirůstá ke skále s vyhloubenými sklípky. Do hlavní budovy návrh opět navrací pekařství. Dvůr je upraven pro setkávání místních obyvatel a skalní sklípky jsou nově přizpůsobeny provozu dílen tradičních řemesel – keramické a truhlářské. Revitalizace areálu je navržena v duchu možnosti pořádání workshopů i pro vzdálenější návštěvníky. Částečná rekonstrukce historického stavu vychází ze starých fotografií a je kombinována s novými hmotami dřevostaveb v půdorysných stopách někdejších doplňkových objektů se zázemím pro návštěvníky a provoz areálu. Skrze skalní roklinu lze vystoupat na vyhlídku vytvořenou na vrcholu skály Spoluautorky: ELIŠKA ŠMARDOVÁ, HANA VIDLÁKOVÁ.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler