Závěrečné práce

MĚSTSKÝ PALÁC PALMOVKA

Grejtáková Kateřina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tento projekt se zabývá návrhem městského paláce v Praze na Palmovce. Palmovka je území, které má výraznou industriální a židovskou historii, která jej poznamenala. Dnes se brownfield nachází na rozhraní mezi klasickou blokovou zástavbou a nově vznikajícími developerskými projekty. Má potenciál stát se centrem této oblasti. Stavba městského paláce se stane iniciačním pro pozvednutí této oblasti a její přeměnu v centrum veřejného života.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.