Výstava ateliérových prací

M E Z I PROSTOR

Bc. David Vintera

Anotace

Snahou projektu je přinést nové příležitosti v rámci čistě technické struktury, Nuselského mostu. Prostor mezi jednotlivými částmi každého ze čtyř pilířů nabízí neopakovatelnou příležitost dalšího využití. Umístění studentského bydlení do stávající vysoké konstrukce přináší nové možnosti v oblasti bydlení. Jednotlivé bloky o jedenácti podlažích zahrnují každý osm bytových jednotek, recepci v přízemí, klubovnu, a pobytovou terasu v nejvyšším patře. Obytný prostor doplňuje vnitřní meziprostor pilíře, jehož středem prochází ocelový tubus se sociálním zázemím, komunikační propojení pater řeší vedlejší otevřené schodiště.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek