Výstava ateliérových prací

Po bývalé drážní vlečce - Pietní cesta obětem terezínského ghetta

Bc. Julie Pelánová

Anotace

Návrh vynáší na světlo časem zapomenutou historii drážní vlečky a usiluje o patřičné uctění její památky. Navržena je pietní cesta, na níž je rozestavěno 6 míst umělecko-edukativního charakteru, která zobrazují rozličné osudy obětí terezínského ghetta a přináší návštěvníkovi poučení z oblasti života Židů za druhé světové války i dnes. Celkově klade projekt důraz na historickou a duchovní hodnotu místa, ale mimo to se zabývá i otázkou prostupnosti krajiny, problémem snižování biodiverzity či nedostačujícím informačním a orientačním systémem přilehlých obcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan