Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ VE MĚSTĚ | JIHLAVA

Daniel White

Ocenění

Anotace

Cílem práce bylo doplnit zástavbu v centru Jihlavy po asanaci v 70. letech minulého století. Práce probíhala individuálně i ve skupinách. Výsledný koncept má navrátit místu život a městský charakter. Dbalo se při koncepci na návaznost s okolní zástavbou.

Plakát pro soutěžní přehlídku Druhá kůže 2020–2021

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán