Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ VE MĚSTĚ | JIHLAVA

Daniel White

Anotace

Cílem práce bylo doplnit zástavbu v centru Jihlavy po asanaci v 70. letech minulého století. Práce probíhala individuálně i ve skupinách. Výsledný koncept má navrátit místu život a městský charakter. Dbalo se při koncepci na návaznost s okolní zástavbou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.