Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM PARDUBICE - PROKOPKA

Alexey Kotegov

Ocenění

Anotace

Založil jsem svůj návrh na přísné modulaci. Hledal jsem jednoduchý modul, který by se dalo aplikovat na různé typy bytů, a který by vytvářel příjemné a jednoduché prostory. Byty tvoří různé skladby kostek, které lze dohromady skládat do různých tvarů. Celková forma domu je kostka z kostek, která odebráním časti hmoty je z jedné strany otevřená do jihu, do polosoukromého prostoru – chráněného vyvýšeného dvoru. Tím byty získávají víc slunce, světla a velké otevřené terasy. Forma domu tvoří prostor dvoru, podporuje kontakt bytů se dvorem a tím přispívá k tvorbě bezpečného prostředí pro dětí, k generací vztahů mezi sousedy. Modulace vnitřních prostor se projevuje i na fasádách a tím spojuje dům výrazově s panelovými domy v okolí a pomáhá mu přirozeně zapadnout do prostředí.

Plakát pro soutěžní přehlídku Druhá kůže 2020–2021

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout