Výstava ateliérových prací

Hotel Podhradí

Alžběta Matuštíková

Anotace

Dnes je Kokořínsko vyhledávanou lokalitou nejen díky hradu Kokořín, ale hlavně pro své unikátní prostředí. Pozemky v Kokořínském dole, kde dříve stával rekreační areál, nicméně od devadesátých let chátrají, ikdyž zájem turistů stoupá. Návrh Hotelu Podhradí nezohledňuje stávající pozůstatky po dřívějším areálu a začíná od nuly. Areál sestává z budovy hotelu, šesti chatek a zázemí pro plovárnu (šatny ,hygiena, občerstvení). Pozemek je pomyslně rozdělen na soukromou část jižní, kde se nachází chatky a ohniště. A na veřejnou část severní, kde je plovárna, volejbalové hřiště a dětské hřiště. V centru areálu se nachází budova hotelu se dvěma křídly. Všechny objekty jsou propojeny dřevěným chodníkem a molem, které mají svojí funkcí a tvarem připomínat řeku, která dala tomuto údolí vzniknout.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký