Závěrečné práce

POLYFUNKČNÍ BUDOVA, KARLÍN

Dvorský Martin

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zaměřuje na návrh polyfunkčního městského bloku v nově plánované zástavbě území Rohanského ostrova s ohledem k urbanistické studii s regulačními prvky vydané pro toto území. Výsledným návrhem pro řešené území, které navazuje na celoměstsky významný bulvár, je polyfunkční městský blok, ve kterém se kloubí funkce bydlení a administrativy, avšak tyto funkce odděluje do individuálních hmot otevřeného bloku. Všechny tři navržené hmoty spojuje funkce živého parteru v celém bloku. Podélná hmota administrativní budovy slouží jako clona, která bytové domy s klidným veřejně přístupným vnitroblokem odděluje od rušného bulváru Rohanského nábřeží. Bytové domy jsou navrhované jako bodové schodišťové domy s pěti byty na jednom podlaží, zatímco administrativní budova poskytuje přibližně 1200 m2 podlahové plochy kancelářských prostor v každém podlaží, jež se dají dále rozdělit na dva samostatné provozy. Partery budov poskytují provoz celkem šesti samostatných obchodních ploch. Prostor vnitrobloku je navázán na okolní uliční síť s cílem vytvoření kontinuálního veřejného prostoru, který protéká mezi navrženými domy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.