Výstava ateliérových prací

Bytový dům - Prokopka

Bc. Tereza Smažinková

Anotace

Projekt se nachází na území bývalé továrny Prokopka v Pardubicích, kde dnes najdeme zelenou louku. Projekt se zabývá nárožní parcelou ve východní části u vstupu do řešeného zemí. Snahou bylo vytvořit kompaktní dům pro bydlení vyššího standardu spolu s aktivním parterem. Hmota celého domu graduje v nároží, kde je o podlaží navíc. Dům kopíruje uliční čáru, která je porušena pouze na nároží kde se nachází vstupní nika do bytového domu. Výtvarné pojetí fasády odkazuje na průmyslovou historii místa. Hlavním materiálem fasády je cihelný obklad, který doplňují kopilitová komunikační jádra ve vnitrobloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout