Výstava ateliérových prací

Schody ve svahu

Natálie Kopáčková

Anotace

Zadaným místem bylo okolí kongresového centra Praha (KCP). To má svou historii a bývalo zde živo. Avšak v průběhu času začala jeho oblíbenost upadat. Nyní by mělo být rozšířeno o novou hmotu výstavních ploch, což může být výchozí krok, který spustí proměnu nekompatibilního prostředí ve funkční místo k pobytu i rekreaci. Pro projekt bytového domu jsme si každý měl za úkol najít vhodný pozemek, který nás jakkoli zaujal. Poté jsme se na něj snažili navrhnout vhodný objekt, který odpovídá různými způsoby na prostředí, ve kterém se nachází. Zabývali jsme se například problematikou parkování, kooperací vzhledu stavby s okolní zástavbou, podlažností atd.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Kolařík