Výstava ateliérových prací

Berlín / Startovací bydlení

Bc. Jan Šefl, Michaela Irová

Anotace

Kreuzberg je spojením různorodých kultur, které spolu koexistují a vzájemně se mísí a prolínají. Pracovali jsme s parcelou nacházející se na rohu vybraného bloku a právě akcentování této významné urbanistické pozice, bylo pro nás jedním z témat. Hlavním principem navrhovaného startovního bydlení je rozčlenění prostor do dvou kategorií – soukromých a sdílených. Druhou kategorii pak zastupují velkorysé sdílené prostory, které by naopak měly umožnit obyvatelům setkávat se a prohlubovat společenské vztahy. Spojujícím prvkem celého projektu jsou venkovní platformy, které se nachází mezi soukromými jednotkami a společným prostorem a jejich cílem je přenést život svých obyvatel ven.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.