Výstava ateliérových prací

Předmostí Palmovka

Petra Rychtarčíková

Anotace

Návrh bytového domu sa nachádza na predmostí Palmvoky. Jedným z cieľov bolo navrhnúť bytový dom tak aby napriek svojej veľkosti výrazne nenarúšal okolie. Bytový dom pavlačového typu je orientovaný zo severu do ulice z juhu do parku. Smerom k ulici bola zvolená zelená fasáda s monumentálnym schodiskom, ktorá je v súlade s parkom v pozadí a vytvára príjemne prostredie pavlaču. Na južnú stranu parku sú orientované byty s veľkými lodžiami pre vytvorenie súkromia a francúzskymi oknami pre čo najviac prístupu svetla do bytov . Šikmý modul stien dovoľuje dodržanie minimálnej šírky miestnosti a regulovanie veľkosti bytu s dostatočným prístupom svetla k obytným miestnostiam a vytvorením dostupnejšieho bývania.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho