Výstava ateliérových prací

Obnova prostupnosti krajiny v okolí Terezína

Kateřina Kasiková

Anotace

Krajinářsko-urbanistický projekt, který se zabývá obnovou kulturní krajiny v podobě revitalizace historické cestní sítě z Litoměřic (Želetic) do Bohušovic nad Ohří a jejím celkovým propojením s obcemi v rámci celého území.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan