Výstava ateliérových prací

Krajina jihozápadního okraje Brd

Bc. Veronika Beranová

Anotace

Tato analytická část diplomního projektu obsahuje souhrn informací o řešeném území. Práce je rozdělena na dvě části. První řeší obecné analýzy z důvodu poznání krajiny jihozápadního okraje Brd. Druhá část poskytuje doplňující informace ke katastrálnímu území Zahrádka u Čížkova. V tomto území bude v následujícím semestru zpracována návrhová část diplomního projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.