Výstava ateliérových prací

Rybníky a meandry

Michaela Mydlářová

Anotace

Projekt se zabývá částí území vyhraněného povodím v okresu Písek. Konkrétně se jedná o území okolo rybníků směrem na východ od města Písek. Koncept je zaměřen na úpravou obtokového koryta rybníků a jeho „vysvobození“ z technického řešení, tak aby bylo přírodě bližší a umožnilo vodu lépe zadržovat v krajině. V konceptu je řešena i cestní síť a zelené plochy v okolí rybníků a potoka.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.