Výstava ateliérových prací

Alter ego pražské Královské cesty

Bc. Nina Gáťová, Bc. Martin Kozák

Anotace

Dve cesty, ktoré sú si tak podobné a pritom úplne iné. Po mnoho rokoch existencie jednej trasy spájajúcej Staromestské námestie a Pražský hrad, vytyčujeme novú trasu, ktorá má byť zhmotnením zmien, ktorými spoločnosť prešla, ale taktiež má pomôcť svojej staršej sestre odľahčiť záťaž v podobe návštevníkov a dopravy. Nová cesta má výnimočné predpoklady stať sa plnohodnotnou súčasťou dopravného a symbolického systému Prahy bez toho, aby ohrozila stáročné postavenie Kráľovskej cesty. Náš návrh rieši komplexné problémy celého územia Novej kráľovskej cesty, a detailne rieši územie Klárova od Mánesovho mostu, až po Zámocké schody.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák