Závěrečné práce

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V BERLÍNĚ

Hrušková Denisa

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh dostupného bydlení v německém Berlíně, v městské části Kreuzberg. Jedná se o pozemek vedle řeky Sprévy, na kterém jsou navrženy tři bytové domy, které doplňují budoucí blokovou zástavbu. Navržené stavby jsou sedmi podlažní budovy se střešní nástavbou, součástí jsou dvě podlaží podzemního parkování, obytný vnitroblok, komerční parter s obchody a kavárnou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.