Výstava ateliérových prací

Bydlení Na Hřebenkách

Bc. Adéla Frnochová

Anotace

Na začátku bylo důležité vytvořit domy, které by přirozeně zapadaly do stávající zástavby a pomalu se ztrácely mezi stromy. Návrh proto tvoří čtyři hmoty (samostatné bytové domy), které svou výškovou různorodostí kopírují terén a navazují na výšky okolních budov. Cílem celého návrhu bylo vytvořit komfortní místo pro bydlení v úzkém vztahu s přírodou, které se nachází v centru velkoměsta. V návaznosti na tuto myšlenku byl vyřešen i parking za účelem minimalizování počtu viditelných automobilů. Rodiny s dětmi si mohou užívat velikosti a proslunění bytů a zároveň vůně okolních stromů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková