Výstava ateliérových prací

Bytový a administrativní blok u Kongresového centra

Bc. Agáta Bortlová

Anotace

Kongresové Centrum Praha je jedním z nejnavštěvovanějších kulturních cílů města Prahy a jako takové by mělo být umístěno v prostředí, které jeho statutu odpovídá. V současné situaci je ale KCP obklopeno bludištěm silnic, které ho jako bariéry odřezávají od okolí. Je třeba vyřešit nejen architekturu, ale také zcela překopat dopravní situaci území. Uvolněním pozemku za KCP vzniká prostor ideální pro návrh domovního bloku, mísícího v sobě obytnou a administrativní funkci, které mezi sebou vytváří volně přístupný vnitroblok se zelení a posezením.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Kolařík