Výstava ateliérových prací

WATER, WINE AND CONTEMPLATION

Filip Gjorgiev

Ocenění

Anotace

Hlavní myšlenkou projektu je (znovu) vytvořit část města, která je přehlížena více než 30 let. Prostřednictvím některých urbanistických přístupů to znamená definovat promenádu pro obyvatele Slavonic, prostor pro vinice, nové náměstí před starým kostelem obklopeným vinicemi a architektonické smýšlení, které vytvořilo multifunkční prostory jako je restaurace, vinotéka, zemědělské sdružení, podzemní vinařství a nové inovativní způsoby zemědělství. Tímto město získává slibnou ekonomickou a ekologickou budoucnost pro příští generace.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. arch. Henry William Andrew Hanson IV