Výstava ateliérových prací

Mobilné obydlie - Ova

Karin Sterczová

Anotace

Projekt Ova je obytná jednotka, ktorá slúži ako dočasný alebo trvalý pobyt pre ľudí, pre ktorých je príroda neoddeliteľnou súčasťou ich života a pritom by si radi zachovali pohodlie domova. Počiatočnou inšpiráciou bola samotná príroda vo svojej rozmanitosti tvarov a foriem, z ktorých najpozoruhodnejšie variácie ponúkajú kvetné puky. Návrh pozostáva z dvoch častí - obytnej kapsule a stĺpu, po ktorom sa pohybuje. Návrh existuje v dvoch variantoch - variant lesný a variant vodný. Obytná kapsula pozostáva z troch poschodí, pričom prvé poschodie slúži ako vstup a technické zázemie kaspule, druhé a tretie poschodie tvorí obytný priestor. Vďaka presklenným lupeňom ponúka veľkorysé výhľady do okolia a navodzuje pocit symbiózy s prírodou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek