Výstava ateliérových prací

Okolí Kongresového centra Praha

Michaela Chmielová

Anotace

Okolí Kongresového centra by mělo sloužit nejen pro účastníky kongresů, ale hlavně pro místní obyvatele. Potřebujeme, aby byl prostor obýván i během běžných dnů. Proto je v prvé řadě nezbytné upravit dopravní řešení tak, aby byl prostor snadněji dostupný pěšky z přilehlých rezidenčních čtvrtí. Provoz magistrály je pro fungování Prahy stěžejní. Zachovávám její plynulost. Sjezd z magistrály je nově z velké části veden pod zemí. Díky tomu získáváme na Jižní terase prostor pro nové Pankrácké náměstí, které doplňuji o další dům. Ten jako odpověď na návrh nového KCP odvážně směřuje skrze magistrálu až k hotelu Corinthia. V novém domě se nachází škola, obchody, knihovna nebo kino. Na Severní terase přidávám nový objekt s občerstvením a vyhlídkou na Prahu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka