Výstava ateliérových prací

Okolí Kongresového centra Praha

Bc. Michaela Chmielová

Anotace

Okolí Kongresového centra by mělo sloužit nejen pro účastníky kongresů, ale hlavně pro místní obyvatele. Potřebujeme, aby byl prostor obýván i během běžných dnů. Proto je v prvé řadě nezbytné upravit dopravní řešení tak, aby byl prostor snadněji dostupný pěšky z přilehlých rezidenčních čtvrtí. Provoz magistrály je pro fungování Prahy stěžejní. Zachovávám její plynulost. Sjezd z magistrály je nově z velké části veden pod zemí. Díky tomu získáváme na Jižní terase prostor pro nové Pankrácké náměstí, které doplňuji o další dům. Ten jako odpověď na návrh nového KCP odvážně směřuje skrze magistrálu až k hotelu Corinthia. V novém domě se nachází škola, obchody, knihovna nebo kino. Na Severní terase přidávám nový objekt s občerstvením a vyhlídkou na Prahu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka