Výstava ateliérových prací

vně-pod-PO-v

Eliška Syrůčková

Anotace

Čtyři promenádní okruhy okolo Hlavní pevnosti Terezín. Každý okruh je veden v rozdílné výškové úrovni a poskytuje rozdílné pohledy na pevnostní komplex. První okruh VNĚ vede po historické promenádní cestě, druhý POD příkopem s kinetou mezi pevnostními zdmi. Třetí okruh s názvem PO vede po pevnostních valech a čtvrtý V po vnitřním obvodu města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan