Výstava ateliérových prací

Anotace

Návrh pracovného stolu Groove pre Andreu Wolrd International Design Contest je snahou o organizáciu a zkvalitnenie pracovného priestoru v prostredí domova. Výberom niekoľkých organizérov a držiakov sa jednoducho prispôsobí potrebám svojho užívateľa.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.