Výstava ateliérových prací

NUSLE - BYTOVÁ STAVBA

Jakub Ševčík

Anotace

Nusle, krásné místo ? moje první idea byla vytvořit místo bytového domu raději Nízkoprahové centrum. Nicméně s vlnou optimismu jsem nakonec dal ulici Ctiradova šanci, pokusil se ji rozjasnit a dát nějakou stabilitu na které by se dalo stavět. Proto jsme použil materiály teplé a opticky pevné, ale zároveň se snažil, aby budova působila otevřeně.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský