Výstava ateliérových prací

Chebská nábřeží

Bc. Daniela Pisingerová

Ocenění

Anotace

Projekt revitalizace chebských nábřeží. Severní břeh - prostupnost, kontinuita. Jižní břeh - hradba chránící město. Návaznost na zelený pás a podpoření lokálních charakterů jednotlivých míst. Přiblížení města k vodě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov