Výstava ateliérových prací

Obytná krajina - Železný Újezd

Vojtěch Janeba

Anotace

V rámci zimního semestru jsem se věnoval venkovské krajině ve velkém měřítku. Mojí zpracovávanou oblastí bylo katastrální území vesničky Železný Újezd spadající pod obec Čížkov ve východní části Brd. Menší obec ležící převážně v pastevecké krajině v podhůří Brd se specifickým charakterem, který tvoří v nižších místech rastr malých luk uzavřených vzrostlými mezemi. V rámci komplexního řešení území jsem si vybral složku zabývající se lidskou a obytnou stránkou ve venkovské krajině. Z provedených analýz v rámci tohoto tématu vzešlo pro mě hlavní téma, a to zlepšení prostupnosti dané oblasti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.