Výstava ateliérových prací

Bytová stavba v Ctiradově ulici

Marie Uvízlová

Anotace

Parcela, na které se bytový dům nachází má orientaci směrem do ulice na sever a do vnitrobloku na jih. Tento fakt byl klíčový pro celý koncept uspořádání bytů. Stavba se snaží být vzdušnou a otevřenou světlu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský