Výstava ateliérových prací

Stará plaská cesta a kulturní krajina

Eliška Bednářová

Anotace

Krajina v okolí kláštera Mariánská Týnice je již více jak 600 let ovlivňována člověkem. Cisterciáci zde zakládali svá sídla a v duchu soběstačnosti hospodařili. I dnes lze oblast severního Plzeňska popsat jako převážně zemědělská krajina. Další historický rozměr se propisuje v barokních kompozicích a dominantách. Plaský klášter s poutním místem - Mariánskou Týnicí spojuje Stará plaská cesta. Dnes v některých úsecích zaoraná. Úkolem návrhu je její obnovení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.