Výstava ateliérových prací

INTERIÉR REHABILITACE HOUŠTKA

Ludmila Fictumová

Anotace

Tato práce se zabývá interiérem rehabilitace Houštka, situované ve stejnojmenném lesoparku. Místo bylo dlouhou dobu spojeno s lázeňstvím a sportem. Návrh celého objektu pracuje se současnou zástavbou. Dodnes zde totiž najdeme opuštěnou budovu bývalých slunečních lázní s typickými skleněnými kopulemi. Ta je v částečně v návrhu ponechána. V interiéru byla proto zvolená cesta propojení ducha staré doby a ducha moderní přístavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha