Výstava ateliérových prací

AZYLOVÝ DŮM Z ODPADŮ

Matěj Dalibor

Anotace

Analytická část diplomové práce zkoumá možnosti, způsoby a praxi recyklace stavebních materiálů. V návaznosti na problematiku stavebních odpadů je dále navržen polyfunkční azylový dům. Při návrhu byly prověřovány stavební i architektonické možnosti znovu použitých materiálů. Dům je navržen do stupně studie.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek