Výstava ateliérových prací

Lávka do Lanškrouna

Tereza Nováková

Anotace

Hlavním cílem projektu lávky za zámeckou zdí je vytvořit nové propojení mezi školní zahradou s nově vybudovanými terasovými záhony a zámeckým areálem v Lanškrouně. Lávka spojuje dvě odlišné výškové úrovně, které vyrovnává formou pozvolného jezdeckého schodiště. Celá koncepce designu lávky je postavena na rozdělení celku do jednotlivých dílů, které jsou vůči sobě rozposouvané, jsou na sobě staticky nezávislé a jsou každý zvlášť vykonzolován samostatně z obvodové stěny školy. Svrchní část lávky je tvořena ocelovými plechy jak na pochozí části, tak na zábradlí. Tyto plechy jsou neseny svařovanými ocelovými žebry, která jsou kotvena přes ocelový L-profil do zdi. V tomto semestru jsem se snažila dovést tento koncept do podoby vhodné k realizaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr