Výstava ateliérových prací

SUDETY| zpátky na okraj

Bc. Kateřina Tomsová

Anotace

Krajina se zdá pustá, osamělá a divoká. Člověk zde dnes hraje jen okrajovou roli, hlavní dominantou je příroda a krajina, postupně opouštěná, ale občas zaplavovaná turisty. Je potřebné vrátit základní vztah k místu, obnovit paměť, napojit se na ní a pokračovat. Je zde také blízkost okrajovosti místa - jak blízké hranice s Rakouskem, tak silná minulost Sudet jako takových. Vraťme se ke kořenům, oživme krajinu. Ale s pokorou a chutí s ní spolupracovat. To bude v dnešním, rychle se měnícím světem, čím dál důležitější. Tento návrh je apel na to, abychom začali přehodnocovat své způsoby života a vrátili se. Ne cestu úpadku, ale vrátili se ke kořenům přírody a nás samých.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.