Výstava ateliérových prací

MUZEUM TICHA

Tina Málková

Anotace

„Podívej, jak se jediná svíčka dokáže vzepřít temnotě a vymezit její hranice.“ — Anne Frank Nádraží Bubny se nachází v městské čtvrti Praha-Holešovice nad ostrovem Štvanice. V letech 1941 až 1945 byly z nádraží vypravovány transporty s desetitisíci židovskými obyvateli z Prahy do ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů. Hlavním zadáním bylo vytvořit v tomto stigmatizovaném místě prostor s moderně pojatou expozicí připomínající složité dějiny dvacátého století, ale také prostorem pro diskusi a kritickou reflexi nedávné minulosti. Ateliérové zadání bylo zpracováváno do urbanistické studie Holešovice- Bubny- Zátory.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta