Výstava ateliérových prací

KRUŠNOHOŘÍ - JIŘETÍNSKÁ VZPRUHA - OBNOVA KRUŠNOHORSKÉ VESNICE

Vojtěch Palm

Ocenění

Urban Design Award 26. ročník (2020/2021)

1. místo

Hodnocení poroty

Anotace

Tento návrh se zabývá revitalizací obce Český Jiřetín v Krušných horách a to jak po urbanistické, tak i krajinářské stránce. Celý koncept návrhu respektuje zachování historických hodnot a navazuje na ně. Zejména jde o obnovení lineárního uspořádání vesnice s parcelami podél cest, návaznost na okolní krajinu, výběr použitých materiálů a dřevin a o vytvoření nových pracovních míst opět inspirován dřívějším způsobem využití prostředí. Projekt také pracuje s dílčími detailními návrhy různých míst od kolegů z ateliéru. V návrhu jde o jakési navracení ke kořenům, ale ne ve smyslu stagnace, ale ve smyslu navázání na paměť místa, na jednotný, ale ne uniformní styl výstavby, který dává vyniknout dominantám a charakteru krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler