Výstava ateliérových prací

Autobusová Stanice Kutná Hora

Bc. Nina Gáťová

Anotace

Nový autobusový terminál je umiestnený na okraji centra a tak, má jedinečnú príležitosť vytvoriť verejný priestor, ktorý bude slúžiť ako prívetivá a bezpečná tzv. brána do historického jadra mesta. Návrh miesta spracuvávam tak, aby som mesto doplnila o dôležité verejné priestory ,tak aby ich bolo možné naplno využívať domácimi ale aj návštevníkmi .V návrhu sa snažím dodržať jednoduché atribúty- bezpečnosť a jednoduchosť.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr