Závěrečné práce

Konverze modřanských brownfields

Bc. Tereza Halenková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Původně pravobřežní Modřany, kde ráz dějů určovala především Vltava, zaznamenaly od poloviny 19. století rychlý průmyslový rozvoj. Byl postaven cukrovar, k němu dovedena železnice, další průmyslové závody rychle následovaly. Výstavba tramvajové estakády souběžně se čtyřproudou silnicí oddělení života v Modřanech od řeky dokončila. Cílem projektu je integrovat fragmentované území, najít nové městotvorné funkce pro bývalé průmyslové plochy a přetvořit tak povltavský údolní pás Modřan na plnohodnotnou městskou čtvrť při zachování prvků genia loci.  

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.