Výstava ateliérových prací

KRAJINOU MEŠNA U ROKYCAN

Bc. Lucie Breuerová

Anotace

Krajina Mešna je místem lesů, polí, luk, rybníků a potoků. Je to krajina bohatá. I zde však nalezneme řadu bolístek, které způsobují mnoho problémů a ochromují přírodní procesy. V návrhu krajinné koncepce byly řešeny všechy vrstvy krajiny. Od vodních poměrů, prostupnosti, přes zelenou infrastrukturu, až po parcelaci a využití půdy. V detailu jsou řešeny pozemky, které jsou ve vlastnictví rodiny mající kořeny v Mešnu, rodiny, která má zájem o zdravou krajinu a správné zacházení s tak cenným majetkem, jako je právě KUS NAŠÍ ZEMĚ.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.