Výstava ateliérových prací

SMÍCHOV INDUSTRIAL

Elizaveta Kalmykova

Ocenění

Anotace

Hlavním úkolem bylo vytvořit kompozici obytných budov na Smíchově na pozemku dlouhém 600 metrů. Důležité bylo zachovat historického ducha bývalé průmyslové lokality, zaměřit se na co největší funkčnost budov a zviditelnit tuto oblast. Při úvaze nad konstrukčním řešením bylo nutné vzít v potaz riziko povodně, proto byla obytná část pozvednutá o 5 metrů pomocí nosných železobetonových sloupů. Areál budov je napojen na vedlejší ulici dvěma sjezdy a oboustranně přístupný jak pro vozidla, tak pro chodce. Parkování je umístěno po celém areálu vedle obytných komplexů a v přízemí budov. Návrh proměňuje jednoduché tvary ve vysoce identifikovatelné stavby a maximalizuje funkční způsob bydlení. Pro budovy v areálu byly použity názvy: SCHODY, SILO, KOMÍNY A TOVÁRNY.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký