Výstava ateliérových prací

Zámecká farma

Bc. Kateřina Vrbacká

Anotace

Zámecký areál Osečany je zvláštní tím, že se přímo u něho nachází hospodářské zázemí. Tuto skutečnost jsem se rozhodla využít a do areálu umisťuji další hospodářské využití. Zámečtí pánové tak mohou přímo dohlížet na chod statku, nebo se na něm i podílet. Můj design si klade za cíl obnovit historický kontext tohoto místa. Využívám dochované stavby k hospodářskému účelu nebo i pozůstatky ovocného sadu. Informace o chodu hospodářství v okolí zámku jsem zkoumala ve starých mapách, lze zde vidět proměnu areálu v průběhu let. Na vedutách lze zase spatřit původní podobu staveb, ale i informaci o bývalé oranžerii, kde se dříve pěstovaly cizokrajné rostliny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan