Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Středokluky – Místa na okraji

Tomáš Vojtíšek

Anotace

Jak žít v krajině, kterou obhospodařuje někdo jiný než ten, kdo v ní bydlí? Život na venkově by měl být v neustálém kontaktu s vnější krajinou. Aktivace krajiny na okraji intravilánu Středokluk jako krok k jejímu navrácení místním. Utváření difúzního prostoru mezi sídlem a krajinou. Návrat venkovské měkkosti zarážením měřítkových štěpů do nekonečných lánů krajiny postižené kolektivizací a následnou privatizací. Vytváření míst k zastavení a dalších intervencí pro komunitní hospodaření, bez zbytečných zásahů do stávajícího stavu. Venkov by měl být čistě komunitním způsobem života, ne jen převlečeným anonymním velkoměstem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán