Výstava ateliérových prací

Rozhledna KLÍN

Bc. Michael Luňáček

Anotace

Klín je rozhlednou a krajinným prvkem pomyslně zaraženým do nebušického návrší. Tento obrácený jehlan je 8 metrů vysoký a je zhotoven z patinující oceli. Práce obsahuje architektonické řešení a realizační projekt.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Hana Seho