Výstava ateliérových prací

Budějovická - městský centrum

Tair Bekishev

Anotace

Cílem projektu bylo naplnit lokalitu funkcemi, službami a kvalitou veřejných prostranství. Jedním z rysů místa je jeho rozdělení do několika úrovní, které nepříznivě ovlivnuje vnímání veřejných prostor a orientaci v nich. Zároveň však při správné rekonstrukci existuje mnoho perspektiv na vytvoření vysoce kvalitních a přátelských míst pro veřejnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký